Forebyggelse og tandbevaring

Forebyggelse og tandbevaring giver sunde tændet hele livet

Forebyggelse og tandbevaring

Målet for os i Tandlægehuset Faaborg er at bevare dine egne tænder længst muligt og gerne gennem hele livet. For tænder er det bedste og stærkeste materiale til din mundhule.

I Tandlægehuset Faaborg arbejder tandlæger og tandplejere ud fra forebyggende og tandbevarende principper:

  • Egne tænder er stærkere end erstatninger som implantater og broer
  • Jo flere egne tænder man har, jo mindre belastes de og jo længere holder de
  • Man bliver i dag ældre og ældre, og behovet for at bevare egne tænder længst muligt øges

Målet er at bevare dine egne tænder længst muligt og gerne gennem hele livet. Vi har igennem de seneste år deltaget i rigtig mange kurser med danske og udenlandske kursusgivere for at kunne tilbyde den nyeste viden og høj kvalitet i vores forebyggende og tandbevarende behandlinger.

Det vil vi også gøre fremover.

Forebyggelse
Hvis du vil bevare dine tænder gennem hele livet, er forebyggende tandbehandling grundlæggende.

På klinikken har vi derfor ansat 2 tandplejere, som med regelmæssig instruktion og korrektion af din hjemmetandpleje hjælper dig med at passe på dine tænder.

Ved hver kontrolbesøg forsøger vi, sammen med dig, at bevare dine tænder så “hele”, sunde og velfungerende som overhovedet muligt.
Nogle har behov for kontrol hver 3. måned og andre kan nøjes med én gang årligt. Din tandlæge og tandplejer hjælper dig med løbende at tilpasse det rigtige indkalde-interval.

Tandbesparende behandling med plast
Moderne plastmaterialer og nye behandlingsmetoder gør det muligt at:

  • Fjerne betydelig mindre af tanden og bevare den sunde del af tanden – det kalder vi tandbesparende.
  • Reparere tidligere plastfyldninger og derved udsætte evt. kronebehandling – altså tandbesparende og økonomisk besparende.
  • Lime plasten så effektivt til tanden, at tanden styrkes.
  • Lave flotte fuldt funktionsdygtige tænder.

Tandbesparende behandling med kroner
Kronebehandling er fortsat en god løsning i nogle tilfælde. Svage tænder, specielt rodbehandlede tænder, med stor risiko for frakturer bør stadig forsynes med kroner.

De nyeste fuld-keramiske kronetyper og moderne CAD-CAM digital-teknik gør det muligt at fremstille tandlignende kroner med minimal slibning af tænderne. Derved bevares tandens styrke uden at du skal gå på kompromis med udseendet.

På klinikken har vi en aftryks-scanner, som erstatter de tidligere siliconeaftryk. Dit aftryk sendes digitalt direkte til vores danske tekniker.

Tandbevarende behandling med tandregulering
Har du skæve tænder, er det i dag muligt at rette dem med en skånsom og hurtig behandling. Inman-aligner er en aftagelig bøjle, som kan rette dine tænder på 10-15 uger. Vi har også mulighed for at rette dine tænder med LiteWire, som består af næsten usynlige porcelænskomponenter, der limes på dine tænder.

En tandregulerende behandling behøver ikke kun være en kosmetisk behandling. Den kan også være tandbevarende. Hvis dine fortænder eksempelvis er slidte, kan det skyldes et forkert bid, og det kan være en god idé at få dem rettet, inden sliddet er så fremskredent, at det bliver nødvendigt at bygge tænderne op igen.

Med et par aftryk af dine tænder og en digital modelanalyse er det muligt at vurdere, om dine tænder kan rettes med enten Inman-aligner eller LiteWire.

Læs mere om LiteWire her

Læs mere om Inman-aligner her