Proteser

Proteser hos tandlægen i Faaborg

Proteser hos Tandlægehuset Faaborg

Tandlægehuset Faaborg udfører forskellige former for permanente løsninger inden for tandproteser. Derudover tilbydes også midlertidige løsninger for proteser i forbindelse med implantater.

Helprotese
Er man tandløs, eller de tænder, der er tilbage i munden, er så dårlige, at de ikke kan bevares, er det muligt at erstatte de manglende tænder med en helprotese. Hele tandproteser er det, man i gamle dage kaldte et gebis. Her erstattes alle de manglende tænder med akryltænder – fastsiddende i lyserødt akryl – som til forveksling ligner tandkød.

Den hele tandprotese sidder fast ved hjælp af det naturlige vakuum, der dannes mellem protese og gumme. Tænderne kan udformes, og placeres, så tandprotesen ser meget naturlig ud. I overkæben dækker en helprotese både gummerne og det meste af den hårde gane, hvorimod protesen i underkæben kun hviler på gummerne. Hvis man er bærer af helprotese, bør man stadig jævnligt gå til tandlæge, hvor gummerne og protesens tilstand kontrolleres.

Delprotese
Hvis man mister én eller flere tænder, er en mulig løsning en aftagelig tandprotese. Det kaldes en delprotese, fordi den erstatter en del af de manglende tænder men ikke dem alle. En anden betegnelse er en unitor.
En unitor består af et støbt metalstel og akryl-tænder i samme farve, som de resterende naturlige tænder. Protesetænderne sidder fæstnet til det støbte metalstel i lyserødt akryl, der ligner tandkød. Bøjler og støtter griber fast om de naturlige tilbageblivende tænder, og medvirker til, at protesen kan sidde fast. Dette er årsagen til, at delproteser sidder væsentligt bedre fast end hele tandproteser.

Tryklås protese
Hvis du har problemer med at styre proteserne, er det ofte en god hjælp at få indsat såkaldte “tryklåse”. Tryklåse kan sættes på enten implantater eller dine egne tænder eller rødder. Tryklåsene sikrer, at tandprotesen holdes fast på en sikker og stabil måde.

Mange oplever ofte problemer med deres tandprotese i undermunden. Dette skyldes, at gummen i undermunden er meget flad, og at undermundsprotesen derfor ikke sidder så godt fast.
Tryklåsene sikrer, at protesen altid sidder fast, og ikke bevæger sig under tale og tygning. En protese baseret på to eller fire tryklåse er derfor en meget komfortabel løsning til patienter uden eget tandsæt.