Undersøgelser & planlægning

Undersøgelser og planlægning af din tandbehandling

Undersøgelser og planlægning af tandbehandlinger

Læs her om, hvordan vi tilrettelægger undersøgelser og behandlinger i Tandlægehuset Faaborg

98 ud af 100 tænder mistes på grund af skadelige bakterier, og kun 2 ud af 100 tænder mistes på grund af ulykker og slag. Derfor giver det rigtig god mening at forebygge og behandle tandsygdomme.
Når du kommer til din første undersøgelse hos os opretter vi en journal og tager de evt. nødvendige røntgenbilleder og fotografier.

En grundig undersøgelse samt en samtale giver os mulighed for at afdække evt. årsager til tandsygdomme. Undersøgelsen danner grundlag for behandlingsmuligheder og – vigtigst af alt – for at forebygge nye sygdomme.
Undersøgelser bliver foretaget af en tandlæge evt. i samarbejde med en af vores tandplejere. Sammen med dig laver vi en evt. behandlingsplan og giver dig overslag på behandlingen. Er der forskellige behandlingsmuligheder, får du mulighed at tage overslagene med hjem og tænke de forskellige muligheder igennem.

Vi vurderer sammen med dig, hvor ofte du bør komme på klinikken til kontrol, tandeftersyn og evt. tandrensninger.